Deklaracija suverenosti Tatarstana

DEKLARACIJA O DRŽAVNI SUVERENOSTI TATARSKE SOVJETSKE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE

Татарстан Совет Социалистик Республикасының Дәүләт Суверенитеты турында Декларация
Kazan 1990, tatarščina, kirilična pisava

Vrhovni svet Tatarske avtonomne sovjetske socialistične republike,

zavedajoč se zgodovinske odgovornosti za usodo večnacionalnega naroda republike;
izražajoč spoštovanje suverenih pravic vseh narodov, ki živijo v Ruski federaciji in Zvezi sovjetskih socialističnih republik;
ugotavljajoč neustreznost statusa avtonomne republike interesom nadaljnjega političnega, ekonomskega, družbenega in duhovnega razvoja njenega večnacionalnega naroda;
uresničujoč neodtuljivo pravico tatarske nacije – vsega naroda republike do samoopredelitve;
z namenom ustvariti demokratično pravno državo,

1. Razglaša državno suverenost Tatarije in jo preoblikuje v Tatarsko sovjetsko socialistično republiko – Republiko Tatarstan.

2. Zemlja, njena mineralna bogastva, naravni viri in drugi viri na ozemlju Tatarske SSR so izključna last njenega naroda.

3. Tatarska SSR jamči enake človekove pravice in svoboščine vsem državljanom, ki prebivajo na njenem ozemlju, ne glede na narodnost, socialno poreklo, veroizpoved, politična prepričanja in druge razlike. V Tatarski SSR je zajamčena ravnopravna uporaba tatarskega in ruskega jezika kot uradnih jezikov ter ohranjanje in razvoj jezikov drugih narodnosti.

4. Odslej se kot uradno ime države v Ustavi, drugih pravnih normativnih aktih in v javnem življenju uporablja Tatarska sovjetska socialistična republika (Tatarska SSR ali Republika Tatarstan).

5. Najvišji organ državne oblasti republike se imenuje Vrhovni svet Tatarske sovjetske socialistične republike, akti, ki jih ta sprejme, se pa imenujejo akti Vrhonega sveta Tatarske sovjetske socialistične republike. Ta Deklaracija je osnova za sestavo Ustave Tatarske SSR, razvoja zakonodaje Tatarske SSR, udeležbe Tatarske SSR v pripravah na sklenitev Zvezne pogodbe, pogodbe z Rusko federacijo in drugimi republikami, predložitve najpomembnejših vprašanj državne ureditve Tatarske SSR in njenih odnosov s Sovjetsko zvezo, Rusko federacijo in drugimi republikami v reševanje njenemu narodu.

Ustava in zakoni Tatarske SSR imajo primat na celotnem ozemlju Tatarske SSR.

6. Do sprejema nove Ustave Tatarske SSR, drugih zakonov in normativnih akvot Tatarske SSR na ozemlju Tatarske SSR še naprej veljajo zakoni in podzakonski akti Tatarske SSR, Ruske federacije in Sovjetske zveze, če ne nasprotujejo Dekalraciji o državni suverenosti Tatarske SSR.

Ta Deklaracija začne veljati z dnem sprejetja.

Predsednik Vrhovnega sveta Tatarske sovjetske socialistične republike
M. Šajmijev

Kazan

30. avgust 1990

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s