Politična oporoka beloruskega narodnega voditelja 1 (1864)

KASTUŚ KALINOŬSKI (informacije o avtorju)

BELORUSKEMU NARODU. PISMO IZPOD VISLIC.

Da biełaruskaho narodu. List s-pad szybienicy.
Vilna 1864, beloruščina, latinična pisava z dvočrkji

[…] sprejmite našo zahvalo, to pismo pa natisnite, da bi Božji svet vedel, kako kmetje Belorusi gledamo na Moskovčane in poljsko vstajo, česa hočemo in za kaj se bomo, kolikor nam to moči dovolijo, borili. Naše besede so preproste, toda iskrene; ko jih bo slišala poljska vlada, ji bodo odprle naše prsi in pokazale, kaj je po našem treba delati, da bi moskovskemu vladanju slej ali prej le naredili konec.

Moskovčani nam trenutno z vseh strani neprestano nakladajo o svojem bratstvu z nami. Pravi čudež je, da živeč toliko časa pod moskovsko oblastjo, smo šele zdaj o tem izvedeli, zato bo koristno pogledati, kako so tisti moskovski bratje sami pri sebi gospodarili in kako so z nami ravnali, da razumemo njihovo iskrenost in pravico do bratstva z nami. Ne bomo govorili, iz katerih narodov so Moskovčani nastali – bratstva tam le malo najdemo, mongolsko in tudi carsko suženjstvo je v tem narodu uničilo vsakršen spomin na svobodo in je iz njega naredilo tolpo gnusnih ljudi brez misli, brez resnice, brez pravičnosti, brez vesti in brez kakršnega koli strahu pred Bogom. S takšnim narodom so moskovski carji, ki se preživljajo s človeško krivico, podredili našo deželo svoji oblasti, takrat smo jih spoznali: tiste, kot si sami rečejo, naše brate. Poljska vlada, ki nas je [pred tem] upravljala, med nami ni nabirala novakov, ni ločevala ljudi od njihovih otrok, od staršev in od rodne dežele in jih ni podila nekam na konec sveta, da bi tam vsiljevali suženjstvo, prinašali jok in naši duši prekletstvo. Poljska vlada, ko je med nami pobirala davke od hiš, ni uvajala takšnih stalnih davkov od naših duš, ki samo Bogu pripadajo. Poljske oblasti, imajoč Boga v srcu, nas niso vpisale v shizmo, v kateri je treba moliti za carja in samo za carja, kot da bi bil car Bog na svetu, vera bi pa bila last države. Poljske oblasti so že pred sedemdesetimi leti, prehitevajoč sosednje narode, začele razpravljati o kmečki svobodi in bratski enakopravnosti kmetov s plemiči, general Kaściuška, ki se je rodil pri Słonimu in o katerem naš narod poje, da je bil zelo dober in je krepko tepel Moskovčana, pa se je zavzel za našo osvoboditev, toda jo je Moskovčan onemogočil in uvedel svojo oblast. Zdaj poglejmo, kaj vse je zdaj začel delati, ta dobrotnik kmetov, kakor sam sebe imenuje: najprej, da se zavest naroda ne bi mogla razvijati, je Moskovčan ukinil vse shode izvoljenih poslancev [gre za parlament (sejem; bel. sojm, pol. sejm) in lokalne samoupravne skupščine (sejmeci; bel. sojmiki, pol. sejmiki) v Republiki Obeh Narodov do 1795 – op. prev.], zaprl vse naše šole, in potem, ko je narodu odvzel zavest in znanje in uvedel pri nas moskovsko ureditev, je dovolil, da lahko vsak mogočnež trpinči reveže, kakor mu je volja. Gospode je popolnoma odvezal vseh bremen, dal jim pravico, da uvedejo moskovsko tlako, pa še to ne v izmeri tri ali celo šest dni na kmečko hišo, ampak šest dni na vsako delovno dušo. Kmetu ne samo, da ni dal nobenih pravic, ampak mu je odvzel tudi tiste pravice, ki jih je ta imel pri poljski oblasti. Veliko svobodnih ljudi in kraljevih kmetov [polsvobodni kmetje, oproščeni obveznega dela, formalno neposredni podložniki vladarja v Republiki obeh narodov – op. prev.] je ukazal vpisati v tlako, vsakdo je lahko kmetu delal krivico, moskovski uradniki pa mu niso delali pravice, ampak če se je pritožil na sodišče, ga je ta poslalo, če že ne v Sibirijo, potem za večne čase k vojakom. Če je neki gospod prisluhnil svoji vesti in se je odločil za resnico in pravičnost ter se je zoperstavil carskemu ukazu, ki pravi »odiraj, odvzemaj in molči«, potem so ga, če ni pobegnil v Francijo, spravili v ječo ali celo pregnali v Sibirijo, njegovo posestvo skupaj z ljudmi pa je postalo last države.

(nadaljevanje v pripravi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s