Prvi v Evropi zakon o verski svobodi (1573)

VARŠAVSKI DOGOVOR 1573

Konfederacja warszawska
poljščina

Mi, kronski sveti, duhovni in posvetni, in vse plemstvo in drugi stanovi ene in nedeljive Republike [sestavljene] iz Velike in Male Poljske, Velike kneževine Litve, Kijeva, Volina, Podlašja, iz Rutenske, Pruske, Pomorjanske, Žemajtske in Inflantske dežele, ter kronska mesta, izjavljamo pred vsemi, pred komer je treba, v večni spomin, da smo se vsi v tem nevarnem času, ko smo živeli brez kralja, vrhovnega gospoda [v času med smrtjo starega in volitvami novega kralja – prev.], na varšavski skupščini močno prizadevali, da bi po zgledu naših prednikov sami zagotovili in ohranili mir, pravičnost, red in obrambno sposobnost Republike. Zato si vsi v imenu Republike z neomajnim, nespremenljivim soglasjem in s sveto prisego medsebojno obljubljamo in se pred vero, poštenostjo in lastno vestjo zavezujemo naslednje.

Najprej, da ne bomo med sabo dopustili nobenih razkolov in delitev v eni, nedeljivi Republiki, da si ne bo noben od njenih delov ločeno od drugih delov izvolil vladarja ali ločeno deloval v korist tretjega, toda se bomo v določenem roku in kraju družno sestali in bomo skupaj in sporazumno rešili to vprašanje izvolitve vladarja po božji volji. Ne bomo pa priznali vladarja, razen če bo po izvolitvi prisegel, da bo spoštoval vse zakone, naše pravice in svoboščine, ki že obstajajo in ki mu jih bomo predložili. [Vladar mora] priseči, da bo zagotavljal vsesplošen mir med ljudmi različnih veroizpovedi in obredov in da nas ne bo nikoli na podlagi nobenega običaja ali svoje kraljevske prošnje poslal zunaj meja Republike, da ne bo nalagal davkov za vojno niti odrejal splošne mobilizacije brez sklepa Sejma. Obljubljamo, da bomo vstali proti vsakomur, kdor bi določil drug kraj ali drug datum volitev, ali bi motil volitve, ali bi si drznil izpodbijati izid volitev, družno od vseh izpeljanih in zaključenih.

Ker pa je v naši Republiki velika raznovrstnost krščanskih veroizpovedi, z željo, da bi preprečili med ljudmi škodljive nemire, ki jih v drugih kraljestvih jasno vidimo, si medsebojno obljubljamo v svojem imenu in v imenu naših potomcev, pod prisego, vero, častjo in vestjo, da, čeprav smo različnih veroizpovedi, bomo med seboj ohranjali mir in ne bomo zaradi verskih in cerkvenih razlik in razhajanj krvi prelivali niti kaznovali drug drugega z odvzemom premoženja, časti ali zaporom, in da ne bomo nobeni oblasti ali uradu, ki bi to želel storiti, na noben način pomagali. Če pa bi jo kdo želel prelivati, se bomo temu vsi zoperstavili, pa čeprav bi to želel storiti z izgovorom, da se sklicuje na zakon ali sodno odločbo.

[…]

Pravne ureditve, kakršne so si posamezna vojvodstva [regije Republike obeh narodov] doma sporazumno določila ali bodo določila, ohranjamo v veljavi, tudi glede potrebne obrambe obmejnih gradov.

[…]

Vse navedeno si obljubljamo zase in za svoje potomce, da bomo to neomajno spoštovali in ohranjali [odgovorni] pred svojo vero, častjo in vestjo. Kdor bi pa temu želel nasprotovati ter splošni mir in red kaziti, zoper takega bomo vstali v njegovo pogubo.

Sprejeto v Varšavi na Sejmu 28. januarja 1573

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s