Lingvocid po francosko: bretonščina

Zgodovina bretonščine je še posebej zanimiva zato, ker je bil njen položaj še v 1. polovici 19. stoletja primerljiv tedanjemu položaju slovenščine tako glede števila govorcev kot tudi statusa. Zaradi poznejših dogodkov je danes slovenščina eden uradnih jezikov Evropske unije, medtem ko bretonščina v Franciji uradno ni priznana niti kot manjšinski jezik, čeprav so oblasti v zadnjih desetletjih le dovolile nekaj javno financiranih dejavnosti za izboljšanje razmer (npr. radijski program v bretonščini). Preživetje jezika zagotavljajo predvsem zasebne pobude. Pomembno je zlasti omrežje zasebnih šol Diwan (bret. poganjek). V javnih šolah pouk bretonščine še vedno ni dovoljen.

Vsi navedki prevedeni po Moroškina G.F., La langue et la civilisation français à traverse des siècles: Історія французької мови. Vinnycia: Нова Книга 2011

PISMO PREFEKTOV DEPARTMAJEV CÔTES-DU-NORD IN FINISTÈRE MINISTRU ZA JAVNO ŠOLSTVO MONTALIVETU
1831

[…] [Treba je] z vsemi možnimi sredstvi poskušati osiromašiti, pokvariti bretonščino, vse do točke, ko je ne bo možno slišati v nobeni občini […] ker bo takrat potreba po sporazumevanju kmete prisilila, da se naučijo francosko. Absolutno je treba uničiti bretonski jezik. […]

PRAVILNIK OSNOVNIH ŠOL OKRAJA LORIENT
1842

[…] 21. člen. Učencem se prepoveduje pogovarjati se v bretonščini, tudi med odmori, in uporabljati kakršne koli nesramne besede. Nobena bretonska knjiga ne bo dovoljena niti tolerirana. Govor v bretonščini in nesramni govor sta predmet ene in iste prepovedi. […]

GOVOR PODPREFEKTA DEPARTMAJA FINISTÈRE UČITELJEM
1845

Predvsem spomnite se, gospodje, da ste imenovani zaradi edinega razloga: da ubijete bretonski jezik.

IZJAVA MINISTRA ZA JAVNO ŠOLSTVO ANATOLA DE MONZIE
1925

Zaradi jezikovne enostnosti Francije je treba, da bretonščina izgine.

ANONIMNA IZJAVA BRETONSKEGA UČENCA O RAZMERAH V 60. LETIH 20. STOLETJA

[…] Takrat je bila simbol podkev. Dali so jo prvemu, ki je prišel [v šolo] in je govoril bretonsko, nato je moral ta najti drugega, ki je govoril bretonsko in mu jo predati. In tako cel dan. Ob koncu pouka so kaznovali zadnjega, ki je imel [na vrat] obešen simbol. Ta je moral v francoščini petdeset ali stokrat napisati Nikoli več ne bom govoril bretonsko. Pogosto je moral tudi ostati v šoli po 16:30 za uro ali za pol ure v kotu razreda. […]

IZJAVA PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE GEORGESA POMPIDOU
1972

Ni prostora za regionalne jezike in kulture v Franciji, ki bi morala Evropi dati svoj pečat.

IZJAVA INŠPEKTORJA ZA NARODNO ŠOLSTVO DANIELA GAUCHONA
1997

[…] dvojezičnost z regionalnim jezikom je nezdružljiva z načeli delovanja javne šole. Privilegira kulturo in jezik skupnosti, medtem ko je naloga javne šole privilegirati francusko kulturo in jezik zaradi družbene kohezije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s