Lingvocid po francosko: bretonščina

[...] 21. člen. Učencem se prepoveduje pogovarjati se v bretonščini, tudi med odmori, in uporabljati kakršne koli nesramne besede. Nobena bretonska knjiga ne bo dovoljena niti tolerirana. Govor v bretonščini in nesramni govor sta predmet ene in iste prepovedi. [...] Preberi več

Deklaracija suverenosti Tatarstana

Vrhovni svet Tatarske avtonomne sovjetske socialistične republike, [...] uresničujoč neodtuljivo pravico tatarske nacije - vsega naroda republike do samoopredelitve; z namenom ustvariti demokratično pravno državo, 1. Razglaša državno suverenost Tatarije in jo preoblikuje v Tatarsko sovjetsko socialistično republiko - Republiko Tatarstan. [...] Ustava in zakoni Tatarske SSR imajo primat na celotnem ozemlju Tatarske SSR. [...] Preberi več